حراج

لیست قیمت صندلی سرشور کاسه متحرک

انواع صندلی های سرشور مبله کاسه متحرک به روز رسانی: 1399/7/6 لیست قیمت صندلی سرشور کاسه متحرک

 

صندلی سرشور کاسه متحرک آرایشگاهی

ردیف

نوع محصول

کد محصول

توضیحات

قیمت (ریال)

1

صندلی سرشور

SN-3811

صندلی سرشور نشسته با دسته های کروم و کاسه متحرک

35.200.000

2

صندلی سرشور

SN-3621

صندلی سرشور نشسته، کاسه متحرک تمام چرم بدنه فلزی

توقف تولید

3

صندلی سرشور

SN-3833

صندلی سرشور دسته مبله با کاسه متحرک بدنه فلزی

34.000.000

4

صندلی سرشور

SN-3295

 

39.600.000

5

صندلی سرشور

SN-3290

 

توقف تولید

6

صندلی سرشور

SN-3823

صندلی سرشور کاسه متحرک با قابلیت تنظیم زیر پایی

توقف تولید

7

صندلی سرشور

SN-3819

صندلی سرشور مبله کاسه متحرک و تنظیم جاپای

43.000.000

8

صندلی سرشور

SN-3813

صندلی سرشور تمام مبله کاسه ثابت بدنه فلزی

35.200.000

9

صندلی سرشور

SN-3815

صندلی سرشور نشسته دسته استیل با کاسه متحرک و بدنه فلزی

35.200.000

10

صندلی سرشور

SN-3825

صندلی سرشور بدنه فایبر با کاسه ثابت

46.200.000

11

صندلی سرشور

SN-3829

صندلی سرشور تمام مبله، کاسه متحرک و تنظیم زیر پایی

43.000.000

12

صندلی سرشور

SN-3827

 

43.000.000

 

لیست قیمتScroll