حراج

لیست قیمت صندلی برقی آرایشگاهی مردانه و زنانه

انواع صندلی برقی آرایشگاهی مردانه و زنانه با طراحی های مدرن و بروز با رنگ بندی به انتخاب مشتری قابل ارائه می باشد . به روز رسانی: 1399/7/6 لیست قیمت صندلی برقی آرایشگاهی مردانه و زنانه

 

لیست قیمت صندلی برقی

ردیف

نوع محصول

کد محصول

توضیحات

قیمت (ریال)

1

صندلی برقی  زنانه

3210 با ریموت

موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره

88.000.000

2

صندلی برقی مردانه

3212 با ریموت

موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره

88.000.000

3

صندلی برقی زنانه

3210 بدون ریموت

موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 موتوره

83.000.000

4

صندلی برقی مردانه

3212بدون ریموت

موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 مونوره

83.000.000

5

صندلی برقی مردانه  با استاد کار

3214 با ریموت

موتور EC   با ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 مونوره صندلی استاد کار متصل

 توقف تولید

6

صندلی برقی مردانه  با استاد کار

3214 بدون ریموت

موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 مونوره صندلی استاد کار متصل

توقف تولید

10

صندلی برقی زنانه  با استاد کار 3215 موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره 106.000.000

11

صندلی برقی مردانه با استاد کار 3216 موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره 106.000.000

12

صندلی برقی  زنانه  3218 با ریموت موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره 88.000.000

13

صندلی برقی  زنانه  بدون ریموت 3218 موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 موتوره 83.000.000

14

صندلی برقی  زنانه  3217 با ریموت موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره 88.000.000

15

صندلی برقی  زنانه  بدون ریموت 3217 موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 موتوره 83.000.000

16

صندلی برقی  زنانه  3219 با ریموت موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره 88.000.000

17

صندلی برقی  زنانه  بدون ریموت 3219 موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 موتوره 83.000.000

18

صندلی برقی مردانه  3211 با ریموت موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره 88.000.000

19

صندلی برقی مردانه  بدون ریموت 3211 موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 موتوره 83.000.000

20

صندلی برقی مردانه  3213 با ریموت موتور EC  کاملا بدون صدا ، 2 مونوره 88.000.000

21

صندلی برقی مردانه  بدون ریموت 3213 موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 موتوره 83.000.000
23 صندلی برقی  VIP 6809بدون ریموت موتور EC   بدون ریموت (کلید سنسوری )کاملا بدون صدا ، 2 موتوره 88.000.000
 
 
 

لیست قیمتScroll